Leerstoel Magdalena Moons

De Stichting Leerstoel Magdalena Moons is in het leven geroepen voor een uniek project over de Leidse stadsgeschiedenis: de stichting en instandhouding van een Leerstoel Magdalena Moons aan de Universiteit Leiden. Op deze website treft u informatie over waarom een dergelijke Leerstoel zo belangrijk is voor de stad Leiden en de geschiedschrijving van onze stad.

Het initiatief om te komen tot een Magdalena Moonsleerstoel is genomen door de Vereeniging Genootschap Magdalena Moons, bestaande uit oud-bestuursleden van de 3 October Vereeniging. Vanuit deze Vereeniging is de Stichting Leerstoel Magdalena Moons tot stand gekomen om dit project in goede banen te leiden. Het doel van de stichting is het instellen en de instandhouding van de leerstoel voor vijf jaar zeker te stellen door de werving van de daarvoor benodigde financiële middelen.

bilderdijk