De leerstoel

De leerstoel

In 2016 is het 475 jaar geleden, dat Magdalena Moons geboren werd. In dat jaar start de fondswerving om de stichting en instandhouding te bekostigen van een leerstoel die haar naam draagt. Hieronder is doel en inhoud van de leerstoel weergegeven.

Magdalena Moonsleerstoel voor de cultuurgeschiedenis van Leiden

132magdalenamoonsLeiden is een stad met een groot historisch besef dat zich niet alleen manifesteert in de vele activiteiten rond de jaarlijkse viering van 3 oktober, maar ook in een bloeiend historisch verenigingsleven. Regelmatig worden ook initiatieven genomen die dit onderstrepen, vanuit verenigingen, musea of vanuit de universiteit. Wat ontbreekt, is een plek waar al deze zaken bijeen worden gebracht. De instelling van een deeltijdleerstoel zal dit kader bieden.

De leerstoel zal de partijen die zich met het Leidse erfgoed bezighouden in verbinding brengen met de Universiteit Leiden, en met name het Instituut voor Geschiedenis, waar expertise aanwezig is over stadsgeschiedenis  en herinneringscultuur. Voor de stad zal deze het gezicht van het historisch onderzoek zijn, voor de universiteit de trait d’union met de lokale activiteiten rond het erfgoed en met de rijke lokale geschiedenis. Het is passend dat de leerstoel wordt vernoemd naar een vrouwelijk icoon van de Leidse geschiedenis en de herinneringscultuur rond Leidens ontzet: Magdalena Moons.

Van de bezetter van de leerstoel wordt een bijdrage verwacht aan het onderzoek naar, aan het universitaire onderwijs en aan begeleiding van promotieonderzoek over de Leidse geschiedenis, met bijzondere aandacht voor cultuur en de rol van gender daarbinnen. Ook dient hij/zij in samenspraak met de relevante partners binnen de universiteit en de stad een samenhangende agenda voor de komende jaren te ontwikkelen.