Contact

Stichting Leerstoel Magdalena Moons
Rapenburg 85
2311GK Leiden

E-mail: guido.persijn@gmail.com of aafmdejong@kpnmail.nl

KvK: 66368707
Bank: NL04INGB0007357786

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Leerstoel Magdalena Moons bestaat uit de volgende (onbezoldigde) bestuursleden:
A.A.F.M. (André) de Jong, voorzitter
G.G. (Guido) Persijn, secretaris/penningmeester
P.G.J. (Piet) van Sterkenburg