ANBI-status

De Stichting Leerstoel Magdalena Moons is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze ANBI-status zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Een ANBI-stichting is verplicht enkele gegevens te publiceren, die vindt u op deze pagina.

Algemeen
Naam: Stichting Leerstoel Magdalena Moons
RSIN: 8565.17.550
Adres: Van Effendreef 24, 2353 BN Leiderdorp

Doel
De Stichting Leerstoel Magdalena Moons heeft als doel de stichting en instandhouding van een Leerstoel Magdalena Moons, een bijzondere leerstoel voor stadsgeschiedenis, aan de Universiteit Leiden.  Doel is om de instandhouding van de Magdalena Moonsleerstoel voor vijf jaar zeker te stellen door het werven van de benodigde financiële middelen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Voor het in stand houden van de leerstoel voor vijf jaren is veel geld nodig, waarvan inmiddels een belangrijk gedeelte door de Vereeniging ‘Genootschap Magdalena Moons’ bijeen is gebracht. Voor het nog benodigde bedrag worden fondsen en bedrijven aangeschreven, maar ook particulieren worden opgeroepen een bijdrage te doen.

Lees hier het gehele beleidsplan.

Jaarrekening
Klik hier voor de jaarrekening 2022.
Klik hier voor de jaarrekening 2021.
Klik hier voor de jaarrekening 2020.
Klik hier voor de jaarrekening 2019.
Klik hier voor de jaarrekening 2018.
Klik hier voor de jaarrekening 2017.
Klik hier voor de jaarrekening 2016.

Activiteitenverslag
Klik hier voor het activiteitenverslag 2022.
Klik hier voor het activiteitenverslag 2021.
Klik hier voor het activiteitenverslag 2020.
Klik hier voor het activiteitenverslag 2019.
Klik hier voor het activiteitenverslag 2018.
Klik hier voor het activiteitenverslag 2017.
Klik hier voor het activiteitenverslag 2016.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Leerstoel Magdalena Moons bestaat uit de volgende bestuursleden:
A.H. (Ariela) Netiv, voorzitter
L.C.M. (Lodewijk) Kallenberg, secretaris/penningmeester
A.G.M. (Bart) v.d. Poel, lid
W.M. (Menno) Witteveen, lid

Beloningsbeleid
De Stichting Leerstoel Magdalena Moons kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en eventuele vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.