Financiële ondersteuning

Alle voorbereidingen zijn getroffen om tot instelling van de leerstoel te komen. Doel is nu om de instandhouding van de Magdalena Moonsleerstoel voor vijf jaar zeker te stellen door het werven van de benodigde financiële middelen. Voor die vijf jaren is veel geld nodig, waarvan inmiddels een belangrijk gedeelte door de Vereeniging ‘Genootschap Magdalena Moons’ bijeen is gebracht. Maar een aanzienlijk bedrag is nog nodig. Daarom roepen wij u op om een bijdrage te leveren.

U kunt dat doen door overmaking van een bedrag naar de bankrekening van de Stichting Leerstoel Magdalena Moons. Uiteraard zijn alle bijdragen zeer welkom. Mocht u overwegen om op te treden als (hoofd)sponsor van dit doel, dan verzoeken wij u om in contact te treden met de stichting. Het bestuur zal graag met u overleggen over de vertaling van uw ruimhartigheid.

Stichting Leerstoel Magdalena Moons2000px-leiden_wapen-svg
Van Effendreef 24
2353 BN Leiderdorp
KvK: 66368707
Bank: NL04INGB0007357786

De volgende bedrijven en organisaties gingen u al voor: